مهر تبریز-همزمان با هفته بزرگداشت پژوهش و فناوری ودر راستا ی تعاملات بین صنعت ودانشگاه ۶قرارداد وتفاهم نامه همکاری بادانشگاهها ومراکز علمی وپژوهشی استان امضاء شد.
به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛ در آئین امضای ٣تفاهم نامه همکاری و٣قراردادپژوهشی بادانشگاه ها ومراکز علمی پژوهشی استان گفت :با توجه به پتانسیل وظرفیت مراکز علمی وپژوهشی استان أولویت اصلی همکاری با دانشگاها ومراکز علمی استان می باشد.
وی افزود : امروز سه تفاهمنامه علمی وپژوهشی با پارک علم وفناوری استان ،دانشگاه آزاد اسلامی واخد تبریز ودانشگاه پیام نور استان به منظور گسترش همکاری های علمی و پژوهشی، ایجاد زمینه های نوآوری و شکوفایی، استفاده بهینه از ظرفیت های موجود و تقویت مشارکت و حمایت از مبتکران و طرح های مبتنی بر دانش و فناوری و توسعه اقتصاد دانش بنیان انعقاد میگردد .
مدیر عامل شرکت گاز استان در خصوص انعقاد قراردادهای پژوهشی هم گفت : در راستای اجرای اولویت های پژوهشی مصوب شرکت گاز استان آذربایجان شرقی، سه قرارداد با دانشگاه های تبریز، علوم پزشکی و خدمات درمانی تبریز و جهاد دانشگاهی واحد آذربایجان شرقی در زمینه های مختلف دستیابی به دانش فنی ساخت تجهیزات مورد استفاده در صنعت گاز، منابع انسانی و توجه به ایمنی مصرف کنندگان گاز طبیعی به امضای طرفین می رسد
شایان ذکر است شرکت گاز استان تا بحال ۴۵ قرارداداد پژوهشی و۸ تفاهم نامه همکاری با دانشگاه ها ومراکز علمی وپژوهشی أمضای نموده وبه عنوان قطب پژوهشی طراحی ساخت تجهیزات گازرسانی در سطح شرکت ملی گاز ایران می باشد.