به گزارش مهر تبریز، در متن این حکم چنین آمده است: با عنایت به انتخاب شهر تبریز به عنوان ” پایتخت ‏گردشگری کشورهای اسلامی” در سال ۲۰۱۸ توسط کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی و عزم جدی ملی و استانی ‏برای تحقق اهداف توسعه گردشگری، به موجب این ابلاغ جناب عالی را به عنوان “رئیس کمیته تبلیغات و امور بین ‏الملل”این امر مهم منصوب می نمایم. ‏
‏ گفتنی است، اهم وظایف کمیته تبلیغات و اموربین الملل ستاد تبریز ۲۰۱۸، برندسازی بین المللی برای گردشگری تبریز ‏‏۲۰۱۸، برگزاری رویدادها از جمله نمایشگاهها، جشنواره ها، همایش ها، کنفرانس ها  ومسابقات ورزشی در سطح فراملی ‏وبین کشورهای اسلامی با محوریت نقش گردشگری در توسعه شهرها، طراحی و ایجاد اقلام  تبلیغاتی، گسترش  فضاهای ‏مجازی  جهت معرفی تبریز  و  همچنین توسعه امور بین المللی است.‏
print