به گزارش مهر تبریز، ، این همایش در راستای استفاده از تجارب متخصصین ترافیک از دانشگاه میلان، مجموعه ‏مهندسی ‏MIC‏ ایتالیا، برگزار و در زمینه راه های اصلاح مشکلات و گره های ترافیکی در تبریز، تبادل نظر خواهدشد.‏
بر اساس این گزارش، همایش بین المللی طراحی شهری، مهندسی ترافیک و حمل و نقل، ۵خرداد ماه در تالار اندیشه پارک ‏ائل گلی، پذیرای ثبت نام کنندگان خواهدبود.‏
print