آرمان تبریز-رئیس آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری آذرشهر گفت: یک دستگاه خودرو وانت به هنگام حرکت در مسیر ورودی زیرگذر آذرشهر، از مسیر منحرف و واژگون شد.
به گزارش خبرنگار ما در تبریز،حضرتی اظهار کرد: روز چهارشنبه ساعت ۱۲:۴۷ با اعلام راننده از طریق تماس با سامانه ۱۲۵ نیروهای همیشه آماده آتش نشانی شهرداری آذرشهر به محل اعزام شدند.
وی افزود: خوشبختانه در اثر این برخورد کسی دچار مصدومیت نشده بود که آتش نشانان با رعایت اصول ایمنی امداد و نجات و ایمن سازی محل شروع به اقدامات لازم جهت یاری راننده وانت پرداختند.
خبر:نادره دهقانی