مهر تبریز-کمپین “ورزش ضامن سلامتی” با همکاری سازمان ورزش شهرداری کلانشهر تبریز در این شهر برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مادرتبریز؛ کمپین ورزش ضامن سلامتی با شعار “ورزش برای همه” با همکاری واحد توسعه ورزش همگانی این سازمان برگزار می‌شود.
در این کمپین، هر یک از شهروندان با ارسال تصاویر خود در حین انجام حرکات ورزشی، وارد گردونه دریافت جوایز هفتگی با رأی شرکت‌کنندگان، می‌شوند.