مهر تبریز-کارگاه آموزشی لایه های نازک(فیلم) کریستال در دانشکده فنی مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز برگزار شد. به گزارش خبرنگار ما در تبریز، دکتر موسی رضائی رئیس دانشکده فنی مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز در این ارتباط گفت: این کارگاه آموزشی در راستای موافقت نامه طرح همکاری با دانشمندان و متخصصان ایرانی غیرمقیم و تعیین دانشگاه تبریز […]

مهر تبریز-کارگاه آموزشی لایه های نازک(فیلم) کریستال در دانشکده فنی مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز برگزار شد.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز، دکتر موسی رضائی رئیس دانشکده فنی مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز در این ارتباط گفت: این کارگاه آموزشی در راستای موافقت نامه طرح همکاری با دانشمندان و متخصصان ایرانی غیرمقیم و تعیین دانشگاه تبریز به عنوان پایگاه تخصصی همکار معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، برگزار شده است.

به گفته وی این اولین کارگاه آموزشی در این راستا بود که با حضور دانشجویان دوره های تحصیلات تکمیلی، جمعی از اعضای هیات علمی این دانشکده و با هماهنگی و همکاری مدیریت امور فناوری برگزار شد.

یادآور می شود: کارگاه آموزشی لایه های نازک(فیلم) کریستال مایع تابعی آزوبنزن برای کاربردها در ربات نرم با تدریس دکتر امیر علیپور اسکندانی دانشمند و متخصص ایرانی غیرمقیم در ساختمان شماره ۸ دانشکده فنی مهندسی مکانیک برگزار شد.