مهر تبریز-ساعت ۴:۰۴ صبح دو دستگاه خودروی سواری دچار آتش‌سوزی شد که طی تماس تلفنی شهروندان با سامانه ۱۲۵ و اعلام حادثه به #آتش‌نشانی شهرداری آذرشهر، بی‌درنگ آتش‌نشانان به محل حادثه واقع در شهرک بهاران اعزام شدند.
به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛رئیس آتش‌نشانی شهرداری آذرشهر درباره جزئیات این حادثه اظهار کرد: هنگام رسیدن به محل حادثه مشاهده شد دو دستگاه خودروی سواری دچار آتش سوزی شده است.
رحیم حضرتی تصریح کرد: آتش‌نشانان با استفاده از دستگاه خاموش‌کننده و خودروهای اطفا حریق ، آتش را به سرعت مهار و از سرایت حریق به قسمت های دیگر خودرو جلوگیری کردند.
خوشبختانه در این آتش‌سوزی به هیچ کس آسیب جانی نرسید و کارشناسان آتش‌نشانی به بررسی علت بروز این حادثه پرداختند.
وی در پایان یادآور شد: از کنار هم قرار دادن خودروهادرهنگام پارک شبانه خودداری و فاصله طولی را رعایت کنند تا در هنگام حادثه آتش سوزی از سرایت به خودرودیگر جلوگیری بعمل آید و بازدیدهای دوره ای توسط افراد متخصص جهت پیشگیری از اتصالات برق خودرو اقدام نمایند و اگر خودروشمامجهزبه خاموش کننده است در مرحله اول جهت اطفاء حریق با احتیاط کامل اقدام نمایید واگر آتش سوزی خودرو وسعت یافت به سرعت از خودر فاصله بگیرید. خبر:نادره دهقانی