به گزارش مهر تبریز، حسن استوار آذر در شورای آموزش استان با تاکید بر توجه به موضوع اوقات فراغت گفت: دبیرخانه اوقات فراغت استان اداره ورزش و جوانان بوده که باید در طول سال برنامه ریزی لازم را برای اوقات فراغت داشته باشد که اوج این برنامه ریزی تابستان خواهد بود که تحقق آن جز با همکاری تمامی دستگاه های فعال امکان پذیر نیست.

وی ادامه داد: یکی از دغدغه های دو ساله راه اندازی سامانه اوقات فراغت در استان بود که امسال راه اندازی شده و در آن آمار و ارقام ثبت نامی ها و ظرفیت های اوقات فراغت استان نشان داده شده و وضعیت آن را در هر لحظه می توان رصد کرد که مسئولیت این سامانه بر عهده تمامی سازمان های مربوطه است.

استوار آذر با تاکید بر برنامه ریزی صحیح در این حوزه گفت: نباید بگذاریم اوقات کودکان و نوجوانان به بطالت بگذرد اما انتظاری که داریم این است که آموزش و پرورش به خاطر امکانات و کادر خود بیشترین فعالیت را در این زمینه انجام دهد.

مدیر کل امور اجتماعی استانداری آذربایجان شرقی ادامه داد: متاسفانه از ابنیه های فرهنگی و مذهبی برای برگزاری برنامه های مربوطه استفاده خوبی نمی شود، از طرفی می توان فضای مدارسمان را به دیگر دستگاه ها بسپاریم تا آن ها بتوانند از این فضا برای آموزش دانش آموزان در حوزه های مختلف استفاده کنند.

ضرورت توجه به تنوع در برنامه های اوقات فراغت

جعفر پاشایی نیز در این جلسه با اشاره ای به موضوع اوقات فراغت دانش آموزان گفت: متولی این امر اداره کل ورزش و جوانان است که آموزش و پرورش نیز در این کمیته عضو بوده و وظایفی برعهده دارد.

مدیر کل آموزش و پرورش استان ادامه داد: از سال های گذشته روال همین بوده که در تابستان موضوع تربیت تعطیل نشود و امسال نیز برای کسب مهارت دانش آموزان تلاش خواهیم کرد که در این زمینه با رویکرد نشاط و افزایش مهارت به استقبال این برنامه ها خواهیم رفت که تمامی امکانات آموزش و پرورش در اختیار معاونت فرهنگی قرار می گیرد و از سوی دیگر باید از توانمندی های دیگر دستگاه ها نیز در این زمینه استفاده کنیم.

وی با تاکید بر همکاری دیگر نهادهای فرهنگی در این راستا گفت: از طرفی تنوع فعالیت ها هم باید مورد توجه واقع شود چرا که مسائل تکراری به مذاق دانش آموزی خوش نیامده و چندان مورد استقبال قرار نمی گیرد.

پاشایی ادامه داد: موضوع تنوع فعالیت ها و توجه به توسعه رشته های ورزشی باید مورد توجه واقع شود از سویی اطلاع رسانی در خصوص فعالیت های مربوطه باید قوی تر شود.

مدیر کل آموزش و پرورش استان افزود: همچنین از معاونت برنامه ریزی استانداری نیز خواهیم خواست بخشی از منابع مالی حوزه فرهنگی را برای غنی سازی اوقات فراغت اختصاص دهند.

وی ادامه داد: پژوهشسراهای دانش آموزی، استخر ها و درب مدارس در این ایام برای دانش آموزان باز خواهد بود تا آموزش و پرورش به خوبی فعالیت های مناسب برای غنی سازی اوقات فراغت را عملی کند.

print