مهر تبریز-بازپرس ویژه تحقیقات درباره دخالت روسیه در انتخابات آمریکا، با صدور کیفرخواستی، مشاور پیشین ترامپ را بازداشت کرد.

راجر استون، مشاور پیشین دونالد ترامپ، رئیس جمهوری کنونی آمریکا از سوی بازپرس ویژه تحقیقات درباره دخالت روسیه در انتخابات آمریکا بازداشت شد.

این مطلب در اطلاعیه دفتر رابرت مولر، بازپرس ویژه تحقیقات درباره دخالت روسیه در انتخابات آمریکا اعلام شده است. طبق نوشته اسپوتینک، راجر استون در فلوریدای آمریکا بازداشت شد.

بازداشت مشاور پیشین ترامپ در پی تصمیم کمیته امور اطلاعاتی مجلس نمایندگان آمریکا برای ارائه متن شهادت راجر استون در مقابل اعضای این کمیته به دفتر رابرت مولر، انجام شد.

طبق کیفرخواست صادر شده از سوی دفتر بازپرس ویژه علیه راجر استون، وی به چندین جرم از جمله ممانعت از اجرای عدالت، تلاش برای ممانعت از ادای شهادت از سوی شاهدان، ارائه توضیحات و پاسخ نادرست، متهم شده است.