مهر تبریز-بر اساس مصوبه جلسه مورخ ۹۷/۱۰/۲۶ هیئت نظارت بر نهمین دوره انتخابات هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تبریز، مهندس عبدالرحمن ارشدی دبیر محترم هیئت نظارت به عنوان سخنگوی این هیئت  انتخاب گردید.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز،بنابه اعلام سخنگوی هیئت نظارت تا آخرین وقت ثبت نام، تعداد پنجاه و چهار نفر اعم از شخصیتهای حقیقی و حقوقی برای نهمین دوره  انتخابات هیئت نمایندگان اتاق تبریز ثبت نام نموده اند.