مهر تبریز-معاون هماهنگی و امور اقتصادی استاندار آذربایجان شرقی از تشکیل جلسه ای با حضور مدیران ارشد مس ایران در خصوص پیگیری انتقال حساب های معادن استان به خود استان خبر داد.
به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛علی جهانگیری، خاطرنشان کرد: با توجه به تاکیدات صریح استاندار آذربایجان شرقی مبنی بر اجرای بند ۴ بند الف ماده ۴۳ قانون برنامه ششم مبنی بر اینکه حساب های بانکی و گردش مالی خرید و فروش معادن با رعایت ضوابط قانونی باید در استان های محل ذخایر معدنی انجام پذیر جلسه ای در همین راستا با محوریت بررسی نحوه انتقال حساب های بانکی و مالیاتی شرکت مس سونگون و شرکت های پیمانکاری طرف قرار داد در تبریز برگزار شد.
وی در پاسخ به نحوه برخورد و نگاه مدیران مس ایران با این موضوع گفت: خوشبختانه نگاه مدیران ارشد مس ایران نیز در این خصوص بسیار مطلوب بود و امید می رود با تعامل ایجاد شده شاهد تحقق برنامه های فوق در کمترین زمان ممکن باشیم.
وی از استقبال و اعلام آمادگی شرکت های پیمانکاری فعال در معدن مس سونگون نیز جهت تمرکز بخشی از گردش مالی خود در بانک های استان خبر داد و افزود: طبق برنامه ریزی های به عمل آمده مقرر شده است تا این مهم هر چه سریع تر عملیاتی شود.
معاون هماهنگی و امور اقتصادی استاندار آذربایجان شرقی، همچنین با اشاره به توافقاتی در راستای تفکیک حساب های مالیاتی پرداختی از بابت شرکت مس سونگون برای شرکت صنایع مس ایران ادامه داد: در همین راستا مقرر شد جلسات تخصصی با حضور مسئولین امور مالیاتی کشور و کارشناسان دو طرف تشکیل و نتیجه نهایی بعد از احصاء راهکارها عملیاتی شود.