مهرتبریز ، مهندس کریم سامبرانی با حکم مهندس پیمان سرپاس جانشین مدیرعامل جمعیت ایثارگران کشور، بعنوان مسئول جمعیت ایثارگران استان آذربایجانشرقی منصوب گردید. به گزارش مهر تبریز،مهندس پیمان سرپاس با اشاره به اهتمام به انسجام مجموعه ایثارگران فاخربویژه جانبازان و الا مقام که مفاخر ملی ، مظاهر و یادمان شهدای گرانقدر می باشند اظهارداشت: زمینه […]

مهرتبریز ، مهندس کریم سامبرانی با حکم مهندس پیمان سرپاس جانشین مدیرعامل جمعیت ایثارگران کشور، بعنوان مسئول جمعیت ایثارگران استان آذربایجانشرقی منصوب گردید.

به گزارش مهر تبریز،مهندس پیمان سرپاس با اشاره به اهتمام به انسجام مجموعه ایثارگران فاخربویژه جانبازان و الا مقام که مفاخر ملی ، مظاهر و یادمان شهدای گرانقدر می باشند اظهارداشت: زمینه ارتقاء منزلت واقعی و تعالی مادی و معنوی این قشر ارجمند جامعه با مساعدت مسئولان محلی و متولیان امرایثارگری فراهم گردیده و با تبعیت از فرامین ومنویات خاصه مقام معظم رهبری تحقق برنامه های دولت ، باهمدلی و همسویی روزافزون در خدمت بهینه به صالح ترین بندگان خدا صورت پذیرد.