به گزارش مهر تبریز، مهندس ایمانلو مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی با اعلام این خبر و ‏با اشاره به اهداف کلی طرح گفت : یکی از اهداف مهم اجرای مدول دو م تصفیه خانه فاضلاب کلانشهر تبریز استفاده از ‏پساب تولیدی بعنوان تامین کننده عمده آب مورد نیاز احیای دریاچه ارومیه بوده که بالغ بر ۷۵ میلیون متر مکعب در سال ‏پساب تصفیه شده اش به دریاچه ارومیه انتقال می یابد .‏
وی اضافه کرد : جمع آوری و تصفیه و دفع بهداشتی فاضلاب ، ارتقاء سطح بهداشت عمومی و محیطی منطقه و سطح ‏زندگی مردم ، جلوگیری از آلودگی آبهای سطحی و محیط زیست از محل فاضلاب های شهری ، استفاده از کود آلی استاندارد ‏تولید شده در کشاورزی منطقه و تامین ظرفیت تصفیه و انتقال بخش عمده فاضلاب جمع آوری شده سطح شهر تبریز از دیگر ‏اهداف ایجاد مدول دوم تصفیه خانه فاضلاب تبریز می باشد .‏
مدیر عامل شرکت در ادامه به فرایند تصفیه طرح تصفیه خانه فاضلاب تبریز اشاره کرد و افزود : فرایند تصفیه فاضلاب ‏مدول دوم تصفیه خانه فاضلاب تبریز از نوع ‏STEP FEED‏ بوده که این فرایند از نوع فرایندهای حذف مواد آلی با قابلیت ‏حذف ازت و فسفر بوده و با توجه به مرحله ای بودن سیستم توزیع فاضلاب در واحد بیولوژیکی ، یکی از پیشرفته ترین و ‏کارآمدترین فرایندهای بروز تصفیه فاضلاب شهری می باشد .‏
وی ادامه داد : جمعیت تحت پوشش این طرح ۹۶۰۰۰۰ نفر و ظرفیت تصفیه خانه نیز ۲۰۷۰۰۰ متر مکعب در شبانه روز ‏خواهد بود .‏
مهندس ایمانلو در پایان به هزینه ها و محل اعتبارات طرح اشاره کرد و افزود : هزینه اجرای طرح ۲۰۰۰ میلیارد ریال و از ‏محل اعتبارات تخصیص یافته برای احیای دریاچه ارومیه ، درآمدهای عمومی و منابع داخلی شرکت بوده و امیدواریم در ‏صورت تامین منابع مالی در سال ۱۳۹۸ در مدار بهره برداری قرار بگیرد .‏

print