مهر تبریز-ببا حضور فرماندار شهرستان آذرشهر ، امام جمعه آذرشهر و جمعی از مسوولین شهرستانی، ساختمان شورای اسلامی شهر آذرشهر افتتاح شد.
به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛این ساختمان که بصورت نمادین به بهره برداری رسید با زیربنای۲۵۰ متر مربع و با مبلغ ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال تجهیز شده است .
نصب ریسه های دایمی در معبر عمومی آذرشهر نیز با اعتبار۱ میلیارد و۳۵۰ میلیون ریال توسط شهرداری آذرشهر به بهربرداری رسید.خبر: نادره دهقانی

عکس از:مهدی دهقانی