مهر تبریز-بابک محمدزاده؛ استان آذربایجان شرقی به دلیل برخورداری از نیروی انسانی کارآفرین، متخصص، فعال و کارآمد همانند ادوار تاریخ، پرچمدار اقتصاد صنعتی ایران از حدود یکصد سال پیش تاکنون بوده و در طول این سال ها با ایجاد واحدهای بزرگ و نمونه صنعتی قابلیت های علمی و فنی خود را اثبات نموده و به عنوان یکى از قطب هاى مهم صنعتى کشور به شمار می رود. …

وضع موجود
درحال حاضر آذربایجان شرقی با تعداد ۳۶۴۴ واحد فعال با سرمایه ای بالغ بر ۱۱۸۸۷۹ میلیارد ریال و اشتغال ۱۰۵۲۵۵ نفر در عرصه تولید گام بر می دارد. که در مقایسه با کل کشور از لحاظ تعداد، سرمایه و اشتغال به ترتیب رتبه های ۶ ، ۸ و ۷ را دارا می باشد. آمار نشان می دهد ۵٫۱۳ درصد از کل واحدهای فعال کشور در استان آذربایجان شرقی می باشد. …

دوره اول توسعه صنعتی استان
آغاز توسعه صنعتی آذربایجان شرقی را می توان به اواخر قرن ۱۳ دانست. راه اندازی اولین کارخانه نخ ریسی بزرگ در تبریز در سال ۱۲۸۸ و … و استقرار ۵ واحد بزرگ صنعتی از ۸ واحد بزرگ صنعتی کشور در طول سالهای ۱۲۹۷- ۱۳۰۴ سابقه تاریخی پیشتازی این استان را در عرصه صنعتی کشور به خوبی نشان می دهد. …

دوره دوم صنعتی شدن استان(قبل انقلاب)
در دوره دوم توسعه صنعتی استان شاهد تاسیس واحدهای بزرگ صنعتی نظیر ماشین سازی (در سال ۱۳۴۵)، تراکتورسازی ایران، ایدم، هاکسیران و درمن دیزل در دهه ۵۰ بودیم که منجر به رشد و شکوفایی شهر تبریز و بالا رفتن سرعت توسعه آذربایجان شرقی در بین استان های دیگر شد. …
دوره جدید توسعه صنعتی استان (بعد انقلاب)
مرحله جدید توسعه صنعتی استان آذربایجان شرقی همزمان با کل ایران از حدود ۴۰ سال پیش با احداث صنایع جدید در حوزه های متنوع تر و با گستره استانی بیشترآغاز شد که برخی از این واحدهای صنعتی بزرگ، جزو قطبهای صنعتی مهم کشور و حتی در عرصه منطقه ای محسوب می شوند و تحقق بطور متوسط ۵ .۱ هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری در سال، معرف بالندگی حوزه صنعت و معدن در استان می باشد. …

شاخصها و مزیتهای توسعه صنعتی استان طی ۴۰ سال گذشته
این استان مفتخر به احداث اولین شهرک سرمایه گذاری خارجی است که بعد از انقلاب اسلامی راه اندازی شده و یکی از قطبهای صنعتی و اقتصادی بزرگ استان و حتی کشور محسوب می شود و حجم سرمایه گذاری در دست اجرا در این شهرک ۵ .۱ میلیارد دلار برآورد می گردد. …
بطور کلی مزیتهای توسعه صنعتی استان آذربایجان شرقی در بعد از انقلاب نسبت به قبل را می توان عمدتا موارد زیر دانست:
۱) توسعه متوازن صنعت در سطح استان(تمرکززدایی از مرکز استان) که موجب شکوفایی ظرفیتهای منطقه ای و رشد مناطق کم برخوردار و جلوگیری از گسترش مهاجرت شده است
۲) خروج از تک بخشی شدن صنعت و ایجاد تنوع در توسعه صنعتی


ابهامات موجود
علی رغم پیشرفتهای موجود، برخی نقاط ضعف و ابهامات در روند توسعه صنعتی استان و دورنمای آتی آن وجود دارد که لازم است از سوی کارشناسان و صاحبنظران این حوزه خصوصا مسئولان مربوطه پاسخ داده شود.


ابهامات موجود
علی رغم پیشرفتهای موجود، برخی نقاط ضعف و ابهامات در روند توسعه صنعتی استان و دورنمای آتی آن وجود دارد که لازم است از سوی کارشناسان و صاحبنظران این حوزه خصوصا مسئولان مربوطه پاسخ داده شود.