مهرتبریز-درسومین دوره ی جایزه بزرگ علمی دانشجوی ، دانشجوی مقطع دکترای رشته ایمونولوژی دانشگاه علوم پزشکی تبریز افتخار آفرین شد.

مهرتبریز-درسومین دوره ی جایزه بزرگ علمی دانشجوی،دانشجوی مقطع دکترای رشته ایمونولوژی دانشگاه علوم پزشکی تبریز افتخار آفرین شد.

 بهزاد منصوری به عنوان دانشجوی فرهیخته ی سومین دوره ی جایزه بزرگ علمی دانشجوی (علی پولاد) برگزیده شد
به گزارش خبرنگار ما در تبریز ، بهزاد منصوری به عنوان دانشجوی فرهیخته ی مقطع دکترای رشته ایمونولوژی دانشگاه علوم پزشکی تبریز در گروه عمده تخصصی علوم پزشکی تبریز در سومین دوره ی جایزه بزرگ علمی دانشجوی (علی پولاد) برگزیده شد.
آلبوم تصاویردر سومین دوره ی جایزه بزرگ علمی دانشجوی ، دانشجوی مقطع دکترای رشته ایمونولوژی دانشگاه علوم پزشکی تبریز افتخار آفرین شد.