مهر تبریز-فرماندار شهرستان آذرشهرگفت: ستاد بحران شهرستان آذرشهر برای مواقع بحرانی و خطرات احتمالی روزهای آتی در آمادگی کامل می باشد.
اللهیاری در جلسه مدیریت بحران شهرستان آذرشهر گفت: رودخانه گنبرف چای یکی از نقاط حادثه خیز شهرستان در موقع بارندگی و جاری شدن سیل می باشد که با اقدامات بستر سازی ، لایروبی رودخانه و ساماندهی پل غله زار ، خوشبختانه هیچ خطری این منطقه را تهدید نمی کند.
وی با انتقاد از کوتاهی و سهل انگاری اداره کل راه آهن استان خاطر نشان کرد: باتوجه به غیر ایمن بودن و کوچک بودن پل راه آهن در تیمورلو ، جوابگوی حجم عظیم سیل گنبرف چای نیست و موجب مسدود شدن مسیل و جاری شدن سیل به شهر و اراضی کشاورزی تیمورلو و بروز خسارت های زیاد میشود.
وی تصریح کرد: مکاتبات فراوانی برای ساماندهی این مکان صورت گرفته است که متأسفانه تابحال اقدام عملی موثری از طرف راه آهن استان صورت نگرفته است.
فرماندار شهرستان آذرشهر خاطر نشان کرد: به منظور ایمنی بیشتر و حفظ امنیت جانی شهروندان ، در صورت نیاز واحتمال خطر آفرین بودن، این پل با نظر مساعد استانداری، تخریب خواهد شد.
فرماندار شهرستان آذرشهر در این نشست با تأکید بر آمادگی تمامی اعضای ستاد بحران در روزهای آتی گفت: تمام اعضای ستاد مدیریت بحران شهرستان آذرشهر به حال آماده باش کامل باشند و تمهیدات اولیه لازم برای مدیریت خطر سیل را اتخاذ نمایند.
وی افزود : تمامی امکانات ، تجهیزات و ماشین آلات سنگین شهرستانی برای کنترل خطرات احتمالی درمکان های حادثه خیز درزمان بحران بسیج و هماهنگ شوند تا مشکل و خطری برای شهروندان ایجاد نشود .
فرماندار شهرستان آذرشهر بر ضرورت اطلاع رسانی و فرهنگ سازی در زمان و مکان های خطر آفرین افزود: در زمان های بحرانی و وقوع سیل مردم از تجمع در مکان های پرخطر اجتناب کنند و نیروهای نظامی و انتظامی در این خصوص اقدامات برخوردی و تمهیدات لازم را اتخاذ نمایند .

تهیه کننده خبر:مهدی دهقانی