مهرتبریز-فرماندار شهرستان ویژه مراغه اعلام کرد : نخستین نیروگاه تولید برق بخش خصوصی این شهرستان تا پایان خرداد وارد مدار میشود .

به گزارش خبرنگار ما،حمید شکری گفت : این نیروگاه به ظرفیت ۲۴ مگاوات برای تامین برق واحدهای صنعتی فعال در این منطقه به بهره برداری می رسد .
وی در جلسه برنامه ریزی برای راه اندازی این نیروگاه افزود : بخش خصوصی برای اجرای این طرح ۶۰۰ میلیارد ریال سرمایه گذاری کرده است .
شکری با بیان اینکه فاز اول این نیروگاه تابستان سال گذشته به ظرفیت ۴ مگاوات به بهره برداری رسیده است گفت : با بهره برداری کامل از این طرح ، تابستان امسال مشکل خاموشی شهرستان مراغه برطرف می شود .
فرماندار شهرستان ویژه مراغه افزود : برق مورد نیاز شهرستان مراغه ۷۵ مگاوات که با راه اندازی این نیروگاه این ظرفت به ۱۰۰ مگاوات خواهد رسید .
شکری افزود : بخش خصوصی قصد دارد با بهره برداری از ظرفیت ۲۴ مگاوات در سالجاری آن را سال آینده به ۵۰ مگاوات برساند .
به گفته وی ، بخش خصوصی برای اجرای فازهای بعدی این نیروگاه ۲ هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری خواهد کرد .
در شهرک صنعتی مراغه نزدیک ۷۰ واحد صنعتی فعال است .