مهر تبریز-دفتر سوم اشعار رضا موقر(قاجار) مراغه ای توسط انتشارات آل علی (علیه السلام) به زیور طبع آراسته شد.
به گزارش خبرنگار ما ؛این دفتر نیز همچون دفاتر اول و دوم شامل اشعاری در زمینه ی غزلیات فارسی- ترکی -اجتماعیات و اشعار آیینی در مدح و مرثیه ی اهل بیت عصمت و طهارت در ۲۴۰ صفحه است. علاقمندان میتوانند برای تهیه این اثر به کتابفروشیهای معتبر مراجعه نمایند.

print