مهر تبریز-اللهیاری در این دیدار که به مناسبت هفته کارگر انجام گرفت، گفت: دشمن نظام اقتصادی را آماج تحریمها و حملات خود قرار داده تا به نظام ضربه بزند ،همه مردم و مسوولین به نوبه خود باید برای رشد و توسعه آن تلاش کنند.
به گزارش خبرنگار ؛فرماندار آذرشهر اضافه کرد: در این شرایط حساس نیروی کار و کارآفرینان مجال بیشتری برای بهبود فضای کسب و کار داشته و می توانند برای تعالی اقتصادی منطقه کارساز تر از گذشته عمل کنند.
وی با تأکید بر رونق تولید در سال ۱۳۹۸ لزوم تعامل و همکاری کارگران و کارفرمایان برای رونق اقتصادی در شهرستان رایادآوری کرد و اظهار کرد: بزرگترین شهرک صنعتی شمال غرب کشور در حوزه شهرستان آذرشهر قرار گرفنه و این موضوع مهمترین عامل برای رونق تولید در استان و شهرستان است.
محمد آقایی رییس اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی شهرستان آذرشهر نیز گزارشی از وضعیت اشتغال در شهرستان ارایه و اظهار کرد: در حوزه روابط کارگری ۸۲% از پرونده ها بصورت سازش حل و فصل شده است./هبر: مهدی دهقانی