به گزارش مهر تبریز، علی جهانگیری در نشست تخصصی بررسی آخرین وضعیت اقدامات صورت گرفته برای ایجاد پردیس پارک مکاترونیک با اشاره به ظرفیت های برجسته دانشگاه های استان آذربایجان شرقی در حوزه مکاترونیک اظهارکرد: ایجاد این پردیس اهتمام بیش از پیش متولیان امر را می طلبد.
وی بر تدوین سند تدبیر و توسعه منطقه ویزه علم و فناوری ربع رشیدی نیز اشاره کرد و گفت: ما با توجه به وظایف محوله باید پیگیری امور مورد نظر را به دقت رصد کرده و نظارت مناسبی در این رابطه داشته باشیم.
معاون پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی نیز در این نشست گفت: با توجه به قوانین کشوری می توان این پارک را در قالب پردیش پارک علم و فناوری ایجاد کرد و به این منظور ما آماده همکاری های مورد نیاز با دانشگاه آزاد هستیم.
عبدالرضا میرمحسنی، گفت: ما در حال تدوین ساختارهای مورد نیاز این پردیس هستیم و تلاش می کنیم تا ابهامات موجود از جمله مدیریت های اجرایی و وظایف دانشگاه و پارک در این پردیس به روشنی مشخص شود.
مهندسی مکاترونیک یا مهندسی مکانیک و الکــترونیک تلفیق سه رشتهٔ مهندسی مکانیک، مهندسی الکترونیک و مهندسی کامپیوتر است.

print