مهرتبریز-اولین مراسم تجلیل از فرهنگیان ودانش آموزان ممتاز ورزشی وسلامت بخش گوگان درسالن ورزشی معلم گوگان این بخش باحضور احمدزاده معاونت اداره تربیت بدنی اداره کل آموزش و پرورش استان و فعال عرصه ورزشی استان و علیزاده معاونت فرمانداری شهرستان آذرشهر و مسئولین بخش گوگان در آستانه هفته بزرگداشت مقام معلم برگزار شد.

خبر و گزارش تصویری: مهدی دهقانی

print