مهر تبریز-عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی اعتقاد دارد مهلت ۶۰ روزه به کشورهای باقیمانده در برجام برای اجرای تعهدات‌شان موجب خواهد شد به قطعیت در رفتار اروپایی ها نسبت به مواجه با برجام دست یابیم.

مهر تبریز-عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی اعتقاد دارد مهلت ۶۰ روزه به کشورهای باقیمانده در برجام برای اجرای تعهدات‌شان موجب خواهد شد به قطعیت در رفتار اروپایی ها نسبت به مواجه با برجام دست یابیم.
سیدامیرحسین قاضی‌زاده‌ هاشمی  با اشاره به بیانیه مهم شورای عالی امنیت ملی خطاب به کشورهای عضو برجام و مهلت ۶۰ روزه به کشورهای باقیمانده در برجام برای اجرای تعهدات‌شان، گفت: تصمیم شورای عالی امنیت ملی در چارچوب مفاد برجام اتخاذ شده زیرا دولت اعتقاد دارد ساختار برجام حفظ شود تا برای برخورد با بدعهدی ها از ظرفیت های توافقنامه استفاده شود.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه کشورمان یکسال صبر کرد تا تصمیم کنونی شورای عالی امنیت ملی را بیان کند و شاید چنین نکته ای کمی دیر اتخاذ شد، تصریح کرد: در واقع شاید اگر این تصمیم در هفته های نخست خروج آمریکا از برجام اعلام میشد، دولتمردان کاخ سفید اقدامات ضدایرانی اخیرشان را انجام نمی دادند.

وی با اشاره به اینکه همه باید از تصمیم شورای عالی امنیت ملی و دولت حمایت کنند، ادامه داد: البته باید اقدامات عملی در مواجه با بدعهدی و نقض برجام توسط آمریکا دردستور کار باشد.

این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه اروپایی ها حتما اراده و مصمم بودن تصمیم دولتمردانمان را محک خواهند زد لذا قاطعیت در عمل به مصوبات شورای عالی امنیت ملی باید مورد توجه قرار بگیرد، اظهار کرد: در این بین باید یادآور شد شورای عالی امنیت ملی اعلام کرد ایران در مرحله فعلی دیگر خود را متعهد به رعایت محدویت های مربوط به نگهداری ذخائر اورانیوم غنی شده و ذخائر آب سنگین نمی داند که این امر در قالب چارچوب مفاد برجام است.

قاضی‌زاده‌ هاشمی در خصوص مهلت ۶۰ روزه کشورمان به اروپایی ها برای تحقق تعهداتشان، افزود: اروپایی ها برای رفع موانع بانکی و فروش نفت کانال های مالی اس.پی.وی و اینستکس را مطرح کردند اما عملا هیچکدام از این موارد نتیجه ای در بر نداشت از این رو باید به قطعیتی در رفتار اروپایی ها در مواجه با برجام دست یابیم.

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: همچنین این تصمیم موجب خواهد شد اروپایی ها در مقابله با ایالات متحده به قاطعیت در رفتار برسند نه اینکه آمریکایی ها بخواهند در این حوزه تعیین تکلیف کنند.

بر اساس این گزارش شورای عالی امنیت ملی با صدور بیانیه‌ای خطاب به کشورهای عضو برجام، تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران در راستای صیانت از امنیت و منافع ملی مردم ایران و در اعمال حقوق خود مندرج در بندهای ۲۶ و ۳۶ برجام، از امروز ۱۸ اردیبهشت ۹۸ برخی اقدامات خود در توافق برجام را متوقف می کند.