مهرتبریز-مدیر جهادکشاورزی شهرستان آذرشهر از نظارت کارشناس مسئول حفظ نباتات وکارشناسان کلینیک گیاه پزشکی شهرستان بر کاشت سیب زمینی و عملیات بذرمال کردن غده های سیب زمینی با قارچ کش Bacillus subitilis در راستای اجرای طرح ارتقای سلامت ۸ محصول کشاورزی خبر داد.
به گزارش خبرنگار ما، مهندس مجید حسنی ضمن اظهار این مطلب افزود: اجرای صحیح این طرح برتآمین سلامت خانواده ها تآثیر فراوان دارد.
وی بر همکاری کارشناسان این مدیریت بر روند اجرای اصولی این طرح تآکید کرد. مهدی دهقانی