مهر تبریز-بهره گیری از سه عنصر کیفیت، هزینه و زمان در وزارت دفاع، موجب افزایش اقتدار دفاعی شده است.

به گزارش خبرنگار ما ؛وزارت دفاع وپشتیبانی نیروهای مسلح طی بیانیه ای اعلام کرد: امروزه رمز بقاء و تمرکز هر سازمانی بر سه عنصر کیفیت، هزینه و زمان نهاده شده است. این سه عنصر ، مثلثی راهبردی را تشکیل داده اند که در واقع می توان آنها را ابزارهای کاربردی بهره وری اطلاق نمود. بهره گیری از این عناصردر حوزه دفاع و پشتیبانی، موجب افزایش قدرت دفاعی به منظور حفظ منافع ملی کشور شده است.

در متن این بیانیه آمده است : در شرایط کنونی و در سالی که از سوی مقام معظم رهبری(مدظله العالی) به نام سال”رونق تولید” نامگذاری شده است ، می بایست این مهم بیش از هر زمان دیگری مورد توجه جدّی مدیران و کارکنان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح قرار گیرد.

امروزه رمز بقاء و تمرکز هر سازمانی بر سه عنصر کیفیت، هزینه و زمان نهاده شده است. این سه عنصر ، مثلثی راهبردی را تشکیل داده اند که در واقع می توان آنها را ابزارهای کاربردی بهره وری اطلاق نمود. بهره گیری از این عناصردر حوزه دفاع و پشتیبانی، موجب افزایش قدرت دفاعی به منظور حفظ منافع ملی کشور شده است.

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با مبنا قراردادن تحقق اهداف بهره وری در انجام کلیه ماموریت ها، برنامه ها و فعالیت های خود، اصول حاکم بر بهره وری را در این وزارتخانه نهادینه ساخته و آنرا سرلوحه خود قرار داده است. استفاده مفید ، کارآ و اثربخش از توانایی ها ، امکانات و منابع در دسترس، یکی از راهبردهای مهم وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در بهره وری و بهینه سازی مصرف به شمار می رود.

هم اکنون بهره گیری از نیروی انسانیِ کارآمد و متخصص، رکن اصلی بهره وری در وزارت دفاع محسوب می گردد و پایبندی کامل به ارزشهای دینی، وجدان کاری، فرهنگ ها و ارزش های مذهبی و سازمانی سرلوحه تمامی اعمال کارکنان این وزارتخانه می باشد.

این بیانیه می افزاید: تلاش نموده ایم تا بهبود مستمر بهره وری را در همه حوزه های تحقیقاتی ، تولیدی و خدماتی به عنوان یک الزام تلقی و با ایجاد نظامی پویا و پایدار در مدیریت بهره وری بر آموزش و توانمند سازی نیروی انسانی ، افزایشِ تحقیق و توسعه ، استفاده از علم و دانش در اداره امور ، بهبود کیفیت و استاندارد سازی، بومی سازی مواد و قطعات وارداتی، رضایتمندی کامل نیروهای مسلح به عنوان ذی نفعان، توانمند سازی و توسعه شبکه همکاران تأکید و آن را عملیاتی نمائیم.

تخصیصِ هدفمند منابع به فعالیت های ارزش آفرین، اصلاح مستمر الگوی مصرف و تمرکز بر مدیریت و کنترل هزینه ها از دیگر برنامه های این وزارتخانه برای ارتقاء و بهبود کیفیت بهره وری است.

سعی نموده ایم تا با بکارگیری اثربخش فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان زیرساخت ارتقاء بهره وری، ارزیابی مستمّر از آن را در همه حوزه ها و سطوح سازمانی به منظور شناسایی و تحلیل مسائل ، تهیه و در اجرای برنامه ها بهبود داشته باشیم.

این بیانیه در ادامه از کلیه کارکنان، کارشناسان و مدیران وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در همه سطوح سازمانی درخواست نموده است تا با هدف بهبود مستمر بهره وری در جهت ارتقا و افزایش قدرت دفاعی کشور تلاش و کوشش مضاعف نمایند و خود را ملزم و متعهد به رعایت این اصول بدانند.