به گزارش مهر تبریز،  با پایان یافتن  بخش وسیعی از تملک املاک واقع در مسیر پروژه ،عملیات عمرانی پروژه ‏در سال‌ جاری شروع شده است.‏
پروژه هم‌اکنون در مرحله احداث دیوار حائل جهت هدایت آبهای سطحی قرار گرفته است.‏
فاز اول این پروژه فرا منطقه ای به طول ۲ کیلومتر در حد فاصل میدان شهید فهمیده تا کوی بارنج با ۱ هزار میلیارد ریال ‏اعتبار در بهمن ماه سال ۹۴ به بهره برداری رسیده است.‏
print