مهرتبریز-دوره آموزش ایمنی حفاری برای همکاران شرکت توزیع نیروی برق تبریز برگزار شد.

به گزارش خبرنگار ما؛  این کارگاه آموزشی با هدف ارتقای ایمنی کارگران حفار و رانندگان جرثقیل در راستای کاهش حوادث انسانی در دو گروه شغلی برگزار شد.

در این دوره آموزشی کارورزان با بررسی خطرات موجود در حفاری، حمل و نصب پایه ها، روش‌های ایمنی در جمع آوری پایه ها، رعایت فواصل ایمن در شبکه های برقدار و تجزیه تحلیل حوادث مرتبط با موضوعات مطروحه، آشنا شدند.

این دوره آموزشی با اعلام فراخوان برای ۵۰ نفر از پرسنل پیمانکاران و جرثقیل داران به صورت رایگان و به مدت ۱۶ ساعت در مجتمع آموزشی و پژوهشی صنعت آب و برق آذربایجان برگزار شد.

گفتنی است این دوره آموزشی توسط دفتر برنامه ریزی و آموزش  و با مدرسی مهندس پاشا و مهندس دانشمندفر برگزار گردید.