مهرتبریز- جشنواره مسابقات قرآنی فرزندان کارکنان وزارت نیرو در مرحله شرکتی در محل شرکت آب و فاضلاب استان برگزار شد.

 

مهرتبریز- جشنواره مسابقات قرآنی فرزندان کارکنان وزارت نیرو در مرحله شرکتی در محل شرکت آب و فاضلاب استان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار ما؛  جشنواره مسابقات قرآنی فرزندان کارکنان وزارت نیرو در مرحله شرکتی در محل شرکت آب و فاضلاب استان برگزار شد.

در این مسابقات ۲۰ شرکت کننده پسر و۱۸ شرکت کننده دختر ( کلا ۳۸ نفر ) از شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقی با یکدیگر در زمینه های قرائت قرآن ، آموزه های دینی و اذان ، مفاهیم قرآن ، حفظ قرآن کریم در مقاطع مختلف به رقابت پرداختند .

لازم به توضیح است برگزاری مسابقات قرآنی از سطح کیفی مطلوبی برخوردار بود که ۳ نفر از هر رشته وهر جنس دختر و پسر به مرحله استانی که در برق منطقه ای استان برگزار خواهد شد راه یافتند و برندگان مسابقه بعد از آن برای رقابت در سطح کشوری آماده خواهند شد