مهرتبریز-شهردار منطقه ۶ تبریز گفت: پروژه آسفالت تراشی مسیر اصلی قراملک توسط شهرداری منطقه ۶ تبریز انجام شد.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز،سامان احمدزاده گفت: پروژه آسفالت تراشی و زیرسازی مسیر اصلی قراملک به مساحت ۹ هزار متر مربع توسط معاونت فنی و عمرانی شهرداری منطقه ۶ تبریز بعد از چندین سال  انجام شد.

احمدزاده ادامه داد: با اتمام این پروژه، عملیات آسفالت ریزی اساسی این مسیر از صبح امروز آغاز شده و در حال اجراست.

وی افزود: اجرای پروژه آسفالت تراشی مسیر اصلی قراملک به عنوان معبر اصلی محله تاریخی قراملک با هدف تامین رفاه شهروندان و تسهیل عبور و مرور در دستور کار منطقه ۶ قرار گرفته و انجام شد.