مهرتبریز-محمدحسین ایازی مدیرروابط عمومی ونظاارت برخدمات مجتمع مس سونگون خبر از حضور این مجتمع در نمایشگاه بین المللی تبریز داد و گفت ؛ این نمایشگاه از تاریخ ۱۹ تیرماه ۹۸ به مدت ۴ روز در سالن پروین اعتصامی دایر است .

 

       

print