مهرتبری-بمنظور کسب آمادگی مقابله با حوادث غیرمترقبه شرکت آب وفاضلاب استان آذربایجان شرقی در مانور زلزله یگانهای عمل کننده شرکت آب وفاضلاب استان آذربایجان شرقی در مانور فرضی ۷ ریشتری زلزله توان خود را در معرض نمایش گذاشت .
به گزارش خبرنگار ما در تبریز،این مانورکه با هماهنگی استانداری آذربایجان شرقی با حضور کارگروه های تخصصی در منطقه شبستر انجام شد و پرسنل شرکت آب وفاضلاب استان با هماهنگی وآموزش های انجام شده در داخل کارگروه تخصصی با تمام امکانات وتجهیزات در این مانور شرکت نمودند .
شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی همه ساله و بر اساس دستورالعمل و اعلام ستاد حوادث غیر مترقبه استانداری آذربایجانشرقی جهت احراز آمادگی و واکنش در شرایط اضطراری نسبت به برگزاری مانور فرضی مقابله با سیل ؛ زلزله و حوادث غیر مترقبه با هدف سنجش میزان توانائی و سرعت عمل در مواجهه با حوادث غیر مترقبه و شناسایی نقاط ضعف و قوت در امداد رسانی به مناطق آسیب دیده فرضی اقدام می نماید.
مهندس ایمانلو مدیرعامل شرکت آب وفاضلاب استان در حاشیه برگزاری برگزاری این مانور گفت : با توجه به اینکه استان آذربایجان شرقی یکی از استانهای زلزله خیز کشور بوده ما بایستی همیشه آمادگی کافی ولازم را در برابر این گونه حوادث داشته باشیم .
وی اضافه نمود: شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقی همه ساله با حضور فعال خود در این مانورهاو با همکاری یکدیگرتوان خود را به معرض نمایش می گذارد .
شایان ذکر است در این مانور فرضی نیروهای امدادی شرکت نسبت به تامین آب در شرایط اضطراری ، پایش کیفیت آب بر اساس ضوابط اقدام در شرایط اضطراری در اردوگاه فرضی اقدام کردند و آب وفاضلاب منطقه شبستر وتبریز با همکاری سایر یگان های عمل کننده در این مانوربا حضور فعال خود نسبت به انجام وظایف محوله اقدام نمودند .
در این عملیات حداقل ۱۰۰ نفر نیروههای عملیاتی شامل پرسنل اتفاقات آب ؛ اکیپ لوله گذاری ، گروههای بهداشت آب با خودرو آزمایشگاه سیار آب ،پرسنل اتفاقات فاضلاب با خودرو های امدادی مدیریت بحران و همچنین گروه آبرسانی سیار به همراه تعدادی خودرو امداد سبک و سنگین و لجن کش در منطقه عملیاتی حضور یافتند .

print