مهرتبریز-معاون فنی و  عمرانی شهردای منطقه هشت از اجرای عملیات نماکاری و جداره سازی سنتی در پروژه بازارچه درب استانبول خبر داد.

مهرتبریز-معاون فنی و  عمرانی شهردای منطقه هشت از اجرای عملیات نماکاری و جداره سازی سنتی در پروژه بازارچه درب استانبول خبر داد.
به گزارش  خبرنگار ما در تبریز ،مهندس پورقربان ضمن اعلام خبر فوق افزود: به منظور ساماندهی پروژه درب استانبول و آماده سازی برای افتتاح، عملیات نماکاری و جداره سازی سنتی پروژه را طی روزهای اخیر آغاز نموده و به زودی به پایان خواهیم رساند.

پورقربان افزود : به منظور همخوانی این پروژه با بافت تاریخی درب استانبول در نماکاری پروژه از آجر سنتی استفاده شده است که همگون با بافت تاریخی این منطقه در حال اجراست.شایان ذکر است بازارچه درب استانبول توسط شهرداری منطقه هشت تبریز اجرائی میشود که در قالب آن ۱۲ باب مغازه احداث میشود و در هر باب مغازه ، صنف هنری خاصی فعالیت خواهد نمود.