به گزارش مهر تبریز، این بیمارستان در سال ۹۵ بودجه‌ای ندارد ولی در اعتبارات سال ۹۶ اعتبارات آن لحاظ ‏می‌شود و عملیات اجرایی آن با سرعت بیشتری پیگیری می‌شود می‌گردد و در طول سال ۹۵، عملیات قبل از اجرا، ‏نقشه‌کشی و غیره به انجام می‌رسد و بر اساس جدول زمانبندی شرکت خانه‌سازی، حدود سه سال عملیات احداث آن طول ‏می‌کشد.‏
گفتنی است شهرداری و شورای اسلامی شهر تبریز، با در اختیار قرار دادن زمین به صورت رایگان، در احداث این مرکز ‏مهم درمانی مشارکت داشته اند.‏
بیمارستان ۳۲۷ تختخوابی، در کنار سایر زیرساخت‌های پیس‌بینی‌شده نقش اساسی در توسعه شهرک خاوران تبریز خواهد ‏داشت.‏
print