مهرتبریز- رییس شورای اسلامی شهر تبریز گفت: جلسات شورای شهر، به مدت دو هفته تعطیل بوده و جلسات یکشنبه برگزار نمی شود.

به گزارش خبرنگار ما؛  در پایان جلسه فوق العاده عصر سه شنبه شورای شهر، شهرام دبیری گفت: جلسات شورای شهر به مدت دو هفته تعطیل است.

او گفت: این تعطیلی بر اساس آیین نامه داخلی شورای شهر بوده و به عنوان تعطیلات تابستانی شورا است.

رئیس شورای شهر تاکید کرد: جلسات کمیسیون های ماده ۱۰۰ و دیگر کمیته های شهرداری مانند ماه های گذشته برگزار خواهد شد.

دبیری اظهار داشت: کمیسیون ها بر اساس تصویب شورای شهر از ابتدای مهرماه کار خود را آغاز کرده و در اولین جلسه هیئت رئیسه کمیسیون ها انتخاب می شوند.

print