به گزارش مهر تبریز،علی جهانگیری در نشست هم اندیشی در مورد نحوه سهام داری انجمن های صنایع همگن در منطقه ویژه علم و فناوری ربع رشیدی، با اشاره به آئین نامه تشکیل مناطق ویژه علم و فناوری، اظهار کرد: بر اساس این آئین نامه این منطقه باید منافع عمومی را مد نظر قرار داده و با هدایت دانشگاه ها، مراکز رشد، صنعتگران و فناوران اداره شود.

وی با اشاره به پیشینه تشکیل مناطق ویژه علم و فناوری گفت: این مناطق در اواخر دولت اصلاحات تحت عنوان کریدورهای فناوری تصویب شد و در دولت بعدی آئین نامه ها تغییر یافت و نام کریدور را به مناطق ویژه علم و فناوری تغییر داد.
وی ادامه داد: در سفر دولت گذشته منطقه ویژه علم و فناوری در تبریز نیز مصوب شد اما کاری انجام نشد و در نتیجه با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، پی گیر موضوع شدیم و در نهایت توانستیم در اواخر سال ۱۳۹۳ در شورای خاص برای پنج استان، اصفهان، آذربایجان شرقی، یزد، خراسان رضوی و بوشهر این مناطق را تصویب کنیم.
جهانگیری، خاطر نشان کرد: فناوران صاحبان اصلی مناطق ویژه علم و فناوری هستند و ما نمی خواهیم این منطقه به صورت شرکتی در دست صنایع و دانشگاه های خاص قرار گیرد از این رو انجمن های مختلف را دعوت کرده ایم تا سهام این مجموعه به صورت نگاه عمومی نه به شکل یک بنگاه شکل بگیرد.
وی ادامه داد: اگر شرکت ها سهام دار اصلی این منطقه باشند در این صورت بدون شک فعالیت های این منطقه تنها در حوزه های خاص محدود خواهد شد اما اگر تمامی انجمن ها و گروه های صنعتی و فناوری استان در این منطقه سهیم باشند نیازهای استان در آن گنجانده خواهد شد.
نماینده تام الاختیار استاندارآذربایجان شرقی در حوزه علم و فناوری، یادآور شد: بخشی از سهام این مجموعه دولتی خواهد بود و بخش دیگر غیر دولتی است که اگر بخش غیردولتی از مجموعه ها و صنف های مختلف باشند بدون شک منفعت جمعی خواهد داشت .
جهانگیری، با تاکید بر ضرورت افزایش سهم محصولات دانش بنیان در تولید ناخالص استان گفت: باید فضای کسب و کار در استان برای فعالیت فناوران مهیا و شهر تبریز به عنوان شهر خلاق فناوری بتواند محلی برای اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی باشد.
وی تاکید کرد: وقتی موضوع منطقه ویژه علم وفناوری مطرح می شود منظور ما از منطقه قرار گرفتن در یک حصار نیست بلکه ما به دنبال نهادینه شدن نظام فکری و برنامه ریزی مبتنی بر فناوری هستیم.
جهانگیری منطقه ویژه علم و فناوری ربع رشیدی را مجموعه ای برای اصلاح روند ارتباط صنعت و دانشگاه دانست و گفت: متاسفانه امروز با وجود ۲۲۰ هزار نفر دانشجو و بیش از چهار هزار نفر عضو هیئت علمی شاهد هستیم که در صنایع ما کمبود متخصص وجود دارد به طوری که در رشته نساجی در استان ما تنها یک نفر عضو هیئت علمی وجود دارد.
وی ادامه داد: اگر صنعت به سمت دانشگاه و دانشگاه به سمت صنعت سوق داده شود بدون شک بخشی از مشکلات استان قابل رفع شدن است .

print