مهرتبریز- فرماندار تبریز: تور بین المللی دوچرخه سواری ایران- آذربایجان یکی از افتخارات ورزشی استان و تبریز می باشد.

مهرتبریز- فرماندار تبریز گفت: تور بین المللی دوچرخه سواری ایران- آذربایجان یکی از افتخارات ورزشی استان و تبریز می باشد.به گزارش خبرنگار ما در تبریز، سی و چهارمین تور بین المللی دوچرخه سواری ایران_ آذربایجان با شلیک تپانچه توسط مهندس مهدوی امروز رسما آغاز شد.

فرماندار تبریز در حاشیه آغاز این دوره از مسابقات در مصاحبه با خبرگزاری صداوسیما مرکز استان، افزود : تور بین المللی دوچرخه سواری ایران- آذربایجان یکی از افتخارات ورزشی استان و تبریز می باشد

مهدوی گفت: تور بین المللی دوچرخه سواری ایران _ آذربایجان تاثیرات گسترده ای در سطح بین المللی در توسعه زیر ساخت های ورزشی و مباحث فرهنگی و اجتماعی و تقویت روحیه قهرمانی در بین ورزشکاران دوچرخه سوار کشور و استانمان دارد.