به گزارشمهر تبریز، جوادمیلانی در بیمارستان کودکان در تشریح این خبر گفت: ‏‏۱۰ دستگاه تلویزیون با همکاری خیران عزیز در راستای تلیطف فضای بیمارستان و ایجاد فضای شاد برای کودکان ‏خریداری و در اتاقهای بخش خون و آنکولوژی نصب شد.‏
وی یادآور شد: کودکان در طول مدت بستری در بیمارستان از فضای بازی و طبیعی زندگی خود دور می شوند که این مهم ‏نوعی خستگی و بی تابی را برای کودکان و خانواده شان به همراه می آورد و تسکین با خریداری تلویزیون تلاش کرده تا ‏ارتباط کودکان و خانواده شان را با دنیای خارج در حد توان حفظ و امکان تماشای فیلم های کارتونی و تلویزیون ملی را ‏فراهم کند. ‏
وی همچنین به آماده سازی برخی از زیرساختهای سیم کشی بیمارستان توسط تسکین اشاره کرد و افزود: با توجه به آماده ‏نبودن برخی مقدمات نصب تلویزیون، تسکین به سیم کشی آنتن و برق برای اتاقهای این بخش نیز رسیدگی کرد.‏
میلانی در بخش دیگری از سخنان خود از اجرای طرح تسکین کارت در آینده نزدیک خبر داد و گفت: یکی دیگر از برنامه ‏های در دست اجرای این انجمن طرح تسکین کارت بوده که در راستای این طرح خانواده کودکان بیمار از خدمات تسکین ‏بهره مند می شوند.‏
مدیرعامل تسکین در تشریح این مهم اظهار داشت: تسکین کارت برنامه جامعی بوده که خانواده های کودکان می توانند به ‏واسطه این کارت از انواع خدمات انجمن تسکین در طول زمان بستری در بیمارستان استفاده کنند.‏
به گفته میلانی، اقدامات لازم برای اجرایی کردن طرح تسکین کارت در دست اجرا بوده و در آینده نزدیک برای خانواده ‏کودکان بستری در بیمارستان کودکان تبریز قابل استفاده خواهد بود.‏

print