‏  به گزارش مهر تبریز، معاونت بهره برداری شهرستان های شرکت گاز استان در این آئین گفت: ظرفیت ورودی ‏گاز آذرشهر با بهره برداری از این ایستگاه تقلیل فشار از ۳۰ هزار مترمکعب در ساعت به ۵۰  هزار مترمکعب در ساعت ‏افزایش یافت.‏
محمدرضا طالعی خجسته افزود: این پروژه در مدت یکسال و با اعتباری بالغ بر ۲۱ میلیارد ریال به بهره برداری رسیده است ‏و گاز پایدار مشترکین خانگی و صنعتی شهرهای آذرشهر و گوگان در زمان اوج مصرف تأمین می شود.‏
وی افزود : هم اکنون ۱۰۰ درصد خانوار روستایی و شهری شهرستان آذرشهر از نعمت گاز طبیعی بهره مند هستد و این ‏شهرستان دومین شهرستان سبز استان می باشد.‏
مهندس طالعی تعداد مشترکین این شهرستان را ۴۵هزار مشترک برشمرد و تصریح نمود : شهرستان آذرشهر با داشتن ۸ ‏ایستگاه تقلیل فشار پتانسیل لازم برای تأمین گاز طبیعی صنایع را فراهم نموده است.‏
print