به گزارش مهر تبریز، در تیم جودو در اوزان مختلف نفرات برتر استان آذربایجان ‏شرقی به ترتیب برادران : ‏محمد جهانبخشیان، مهدی ‏جهانبخشیان ،محمد غفاری،علی امینی مقام اول وآقایان ‏قربان اندریانی و حسن صنوبری مقام دوم ‏وآقای حسین یوسفی ‏مقام سوم را کسب کردند.‏
در تیم کاراته در اوزان مختلف نفرات برتر استان ‏آذربایجان شرقی به ترتیب: آقایان علی مینایی و محمدرضا ‏زارع مدال برنز ‏راکسب کردند.‏
در تیم تکواندو آقایان رضا یوسفی و محسن رستمی مدال برنز ‏را کسب کردند
در تیم تیراندازی با تفنگ بادی آقای محمد برازنده مقام ‏دوم را کسب کرد.‏
در تیم ووشو آقای مبین اختیاری مقام اول را کسب کرد.‏
یادآور می شود این المپیاد به نام و یاد شهید شاخص استان ‏شهید مرتضی یاغچیان برگزار گردید و در پایان مراسم از ‏خانواده ‏های شهدای ورزشکا رمدافع حرم تجلیل و قدردانی ‏بعمل آمد.‏

print