مهرتبریز: رییس انجمن تکنسین های دارویی استان آذربایجان شرقی در مصاحبه خبری امروز اظهارنشان کرد: در پی بحران شیوع کرونا ویروس  چرا مسولین اقدامات پیشگیرانه انجام نمیدهند.باید هموطنانمان بمیرند تا اقدامات صورت گیرد.
دکترحسین یوسفی علوی در شرایط کنونی که از یک طرف تحریمهای ظالمانه امریکا و نوکرانش را داریم وازطرفی سهل انگاری مسولین چرا مدیریت بحران به قضیه بی تفاوت هست.مگرجان انسانها ارزش ندارد مگر نه اینست که مدیریت کنیم که ایرانیان دررفاه و اسایش باشند.پس کو؟
دکترعلوی همچنین گفت:درست است که دراین شرایط بهترین کار سعه صدر و تحمل و اسقامت و ایجاد ارامش و حفظ  خونسردی به خود و دوروبریان هستیم ولی از طرفی اقدامات اولیه و مقابله ای از طرف دولت نباید ازیاد برود و مدبریت بحران هراستان باید تمامی قدرت خودرا عزم براین نماید که تا حداکثرامکان جلوی شیوع این بیماری را بگیرد و این میسرنمیشود مگربامدیریت بسیارسنجیده و سروقتش.
وی افزود: بهترین کار درشرایط کنونی قرنطینه سازی خود خانواده هاست توسط سرپرست خانوارو دولت نیز باید همپایی و همکاری نماید تا بچه ها و بزرگسالان از رفتن به مدارس و دانشگاه منع شوند تا بحران را سپری نماییم.همچنین اکیپهایی در مراکز عمومی من جمله بی آر تی ها و مترو و همچین جاهایی تشکیل و مشغول ضدعفونی لحظه به لحظه ای باشند.
دکتر علوی ابراز امیدواری کرد:اگر دولت همکاریهای لازم رادر زمان مقرر انجام دهد حتما پیروز این بحران خواهیم شد.
print