مهرتبریز-همزمان با سومین روز از فروردین ماه سال ۹۹ مهندس مهدوی، فرماندارشهرستان تبریز از پلیس راه های ورودی تبریز بازدیدبه عمل آورد .

print