مهرتبریز-در پی پخش گزارشی از رفتار غیر منطقی یڪی از رانندگان با خبرنگار صدا و سیما در پلیس راه تبریز- آذرشهر ساعت حدود ۱۱/۳۰ شب بود ڪه زنگ تلفن به صدا درآمد .

به گزارش خبرنگار ما؛ تماس گیرنده آقای دڪتر علیلو دادستان محترم مرڪز استان آذربایجان شرقی بود ڪه در این تماس تلفنی از رفتار اهانت آمیز یڪی از رانندگان در گزارش همڪارم آقای روشن ضمیر خبرنگار اسڪو ڪه به جای جواب منطقی رفتار اهانت آمیز داشت ابراز ناخرسندی ڪرد و گفت: با این گونه رفتارها برخورد قانونی خواهد شد.

این رفتار و پیگیری دادستان تبریزباعث ایجاد امیدو دلگرمی خبرنگاران خواهد شد امیدواریم سرپرست پلیس راه استان نیز با جدیت و عمل به دستور آقای علیلو اجازه ندهد این گونه رفتار ها تڪرار شود.

در یڪ ماه گذشته ڪه موضوع شیوع ویروس ڪرونا مطرح شده بسیاری از خبرنگاران در ڪنار مدافعان سلامت قرار گرفته و به انعڪاس ایثار جامعه پزشڪی پرداخته اند امیدوارم هموطنان فهیم برای جلوگیری از شیوع و گسترش این بیماری موارد بهداشتی را رعایت ڪنند و با ماندن در خانه زنجیره انتشار این ویروس منحوس را قطع ڪنند.

چند روز پیش هم یڪی از رانندگان در عوارضی بستان آباد -تبریز با دیگر همڪار خبرنگارم خانم قربانی رفتاری نامناسب داشت ڪه عامه مردم این رفتار ناشایست ان راننده را مذموم دانسته اند.

بنده به عنوان خبرنگار صداوسیما در این یڪ ماه علاوه براماڪن مختلف آلوده به ویروس ڪرونا چندین بار در ڪانون این بیماری در بیمارستان امام رضا (ع) حضور داشته و نسبت به تهیه گزارش اقدام ڪرده ام و آن را به عنوان سرباز وطن و خدمت به هموطنان افتخاربرای خود می دانم اما اهانت به همڪارانم را نمی پذیرم.

علی حیدری خبرنگار صداو سیما تبریز

print