مهرتبریز-مهندس عباس کشاورز سرپرست وزارت جهاد کشاورزی در پیامی درگذشت مهندس ناصر قره باغی مدیر امور رفاه و پشتیبانی سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی را به خانواده و همکاران  وی تسلیت گفت.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛  سرپرست وزارت جهاد کشاورزی در پیام های جداگانه ای درگذشت مهندس ناصر قره باغی مدیر امور رفاه و پشتیبانی سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی ، دکتر مهرداد تبریزیان عضو هیات علمی موسسه تحقیقات گیاه پزشکی و مهندس سیدضیاالدین طباطبایی عضو هیات علمی پردیس تحقیقات و آموزش انار ساوه را به خانواده و همکاران آنان تسلیت گفت.

 

 

 

print