به گزارش مهر تبریز، دکتر علی جهانگیری در جلسه دبیران ستادهای توسعه فناوری استان اظهار کرد:  امروز با تدبیر دولت، بستر مناسبی برای فعالیت های دانش بنیان و فناورانه در کشور ایجاد شده است و باید از این فرصت به نحو شایسته ای استفاده کنیم و این بستر در سال های دور بدون شک نتایج بسیار مثبتی خواهد داشت.

وی پای کار بودن مسئولان ستادهای توسعه فناوری را ضروری دانست و گفت: ماهیت این نوع کارها افرادی را می طلبد که زمان بگذارند و بتوانند تمام وقت انرژی خود را بر این موضوع متمرکز کنند .

نماینده تام الاختیاراستاندار آذربایجان شرقی در حوزه علم و  فناوری، اجرای برنامه های مدون و برنامه ریزی شده را از ملزومات ستادهای توسعه فناوری عنوان کرد و افزود: صرف برگزاری جلسات ستادهای فناوری برای تحقق اهداف این ستادها کافی نیست و دبیران ستادها باید بیش از پیش با تاکید بر اهداف ترسیم شده برای این ستادها با جدیت بیشتری نسبت به پیگیری امور محوله اقدام کنند.

جهانگیری فعالیت در این ستادها را آغاز بسترسازی های تخصصی در حوزه دانش بنیان دانست و ادامه داد: تاکید ما در این ستادها بر منفعت عمومی است ما باید به دنبال این مهم باشیم و همه دست به دست هم دهیم تا بتوانیم حرفی برای گفتن در این حوزه داشته باشیم.

وی، اظهار کرد: امروز تمامی مدیران ارشد استانی به این باور باید برسند که رسیدن به اقتصاد پویا نیازمند حمایت از برنامه های فناورانه است و ما  تاکید داریک اگر در سیتم اداری شرکت های دانش بنیان و یا فعالان عرصه فناوری با مشکلی مواجه شدند وظیفه خود می دانیم تا نسبت به رفع مشکلات آنها اقدام کنیم.

print