به گزارش مهرتبریز، در این جلسه مسایلی مانند جاده دسترسی، صدور پروانه شهرک صیاد شیرازی، از مشکلات و موانع توسعه ی این مجموعه عنوان شد.

سیاوش مکانی شهردار منطقه ۶ در این جلسه اظهار داشت: حل و فصل مشکلات شهرک صیاد شیرازی از اولویت های اصلی شهرداری کلانشهر تبریز است چراکه رفع موانع و توسعه ی ساخت و ساز در این منطقه موجب رونق شمال غرب تبریز خواهد شد.
وی با تاکید بر لزوم همکاری برای رفع مشکلات شهرک صیاد شیرازی تصریح کرد که تلاش و پیگیری و همکاری های لازم باید دوطرفه بوده و شرکت های تعاونی نیز اقدامات لازم را در این خصوص به انجام برسانند.
مکانی با اشاره به جایگاه شهرک صیاد شیرازی در طراحی ورودی شمالغرب تبریز گفت: بر اساس طرح جدیدی که برای تبریز ۲۰۱۸ آماده می شود، میدان ورودی شمالغرب تبریز از ابتدای شهرک صیاد شیرازی خواهد بود که این امر خود به رونق آن می افزاید.
گفتنی است در این جلسه نماینده هرکدام از شرکت های تعاونی مذکور نیز موارد خود را مطرح کردند.
بر اساس صورتجلسه تنظیم شده، مقرر گردید معاونت شهرسازی منطقه پیگیری های لازم را جهت اخذ مجوز برای صدور پروانه ساخت و ساز شهرک صیاد شیرازی از مراجع ذیصلاح انجام و تعاونی های مزبور نسبت به پیگیری تکمیل و اتمام آماده سازی از جمله راه دسترسی شهرک اقدام نمایند.

print