به گزارش مهر تبریز، محمدصادق پورمهدی در نشست شورای مسکن استان، از پدیده مسکن مهر به عنوان چالش به ارث مانده از دولت قبل نام برد که در بسیاری از موارد بدون مکان یابی مناسب و رعایت اصول فنی بنا شده و مشکلات فراوانی را برای مردم و مسوولان به وجود آورده است.

وی گفت: متاسفم که بسیاری از واحدهای مسکن مهر در استان و در سطح کشور در دولت گذشته بدون مطالعات کارشناسی و مکان یابی مناسب پایه ریزی شد و با وجود تلاش برای ترمیم اصول فنی آنها در این دولت هنوز بسیاری از این واحد ها متقاضی ندارند.

پورمهدی اظهار کرد: با همه این شرایط، در این دولت تمامی زیر ساخت های مسکن مهر در سطح آذربایجان شرقی تکمیل شده و برخی مشکلات باقی مانده ناشی از مسایل حقوقی و پیمانکاران با شرکت های تعاونی است.

print