به گزارش مهرتبریز، مهدی بزاز دستفروش گفت: موزه های آذربایجان، قاجار، مشروطه، مسجدکبود تبریز و کلیسای سنت استپانوس جلفا از ساعت ۸ صبح الی ۱۸ بعداز ظهر پذیرای بازدیدکنندگان محترم خواهند بود.

وی افزود: ساعات بازدید از سایر موزه ها و اماکن تاریخی تحت پوشش اداره کل در استان ۸ صبح الی۳۰/۱۴بعداز ظهر تعیین شده است. ساعات کار جدید موزه های استان از تاریخ سوم مهرماه اجرایی خواهد شد.

لازم به ذکر است به دلیل مرمت بنای کلیسای سنت استپانوس، تا اطلاع ثانوی صرفا محوطه این اثر ثبت شده در میراث جهانی قابل بازدید است.

print