به گزارش مهرتبریز، علیرضا آخوندزاده در بازدید از چند واحد تولیدی کوچک در شهرستان میانه اظهار کرد: سال گذشته نیز از محل این صندوق ۷۲۳ میلیارد و ۸۶۶ میلیون ریال به ۸ هزار و ۸۳۷ نفر در سطح استان تسهیلات پرداخت شد.
وی افزود: سال گذشته در بخش اشتغال به یک هزار و ۹۹۰ نفر، ۴۰۸ میلیارد و ۷۰۵ میلیون ریال و سال جاری نیز به ۶۵۷ نفر، ۱۶۹ میلیارد و ۶۴۰ میلیون ریال تسهیلات اعطا شد.
وی ادامه داد: در بخش تسهیلات ازدواج نیز سال گذشته به ۳ هزار و ۲۴۲ نفر مبلغ ۱۱۴ میلیارد و ۹۷۰ میلیون ریال و در سال جاری به ۲۵۰ نفر ۲۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال تسهیلات پرداخت شد.
آخوندزاده همچنین به ارائه تسهیلات مسکن از سوی صندوق کارآفرینی امید اشاره کرد و افزود: در این بخش سال گذشته به ۲ هزار و ۹۳۳ نفر ۱۵۸ میلیارد و ۵۶۵ میلیون ریال و در سال جاری نیز به ۴۶۶ نفر مبلغ ۲۳ میلیارد و ۹۹۰ میلیون ریال تسهیلات داده شد.
وی اضافه کرد: در پرداخت تسهیلات به سایر حوزه ها نیز سال گذشته شاهد پرداخت ۴۱ میلیارد و ۶۲۶ میلیون ریال تسهیلات به ۶۶۲ نفر و در سال جاری مبلغ ۱۹ میلیارد و ۸۱۰ میلیون ریال برای ۲۲۸ نفر بودیم.
مدیرکل صندوق کارآفرینی امید در ادامه از آمادگی این صندوق برای پرداخت تسهیلات به طرح های سرمایه گذاری تا سقف ۲۵ میلیارد ریال خبر داد و افزود: هدف از سفر به شهرستان ها و روستاها، مشاهده دردها و مشکلات از نزدیک و سعی بر اصلاح امور است.
آخوندزاده همچنین شرایط پرداخت تسهیلات به زنان را تشریح و اظهار کرد: طبق بخشنامه، تسهیلات به زنان بدسرپرست، بی سرپرست و خودسرپرست پرداخت می شود و در صورت از کارافتادگی پدر و یا فوت پدر با محوریت امرار معاش در خانواده ها می توان به خانم های مجرد نیز تسهیلات ارایه کرد.

print