به گزارش مهر تبریز، مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، ‏روستاییان و عشایر آذربایجان شرقی گفت: دو سوم حق ‏بیمه پرداختی اعضای صندوق بیمه اجتماعی روستاییان ‏را دولت پرداخت می کند و بیمه شدگان صندوق، تنها یک ‏سوم حق بیمه را می پردازند.‏
به گزارش خبرنگارما در تبریز، محمد نظری در دیدار ‏با فرماندار عجبشیر با اشاره به نقش صندوق بیمه ‏اجتماعی روستاییان در توسعه روستایی افزود: برقراری ‏پوشش بیمه اجتماعی روستاییان، باعث ایجاد امنیت ‏اقتصادی و اجتماعی بیشتر در روستاها، کاهش مهاجرت ‏روستاییان به شهرها و تسهیل در فرایند توسعه ‏روستایی شده است.‏
وی از فراهم شدن امکان استفاده از خدمات بازنشستگی ‏کشاورزان ساکن در باغشهر عجبشیر از طریق صندوق بیمه ‏اجتماعی خبر داد و خاطرنشان کرد: سهم شهرستان ‏عجبشیر برای پوشش بیمه اجتماعی روستاییان ۱۲ هزار ‏نفر است که تاکنون ۳۹۰۰ بیمه شده اصلی معادل ۳۲ ‏درصد واجدین شرایط در این صندوق عضو شده اند.‏
در این دیدار سیدشمس الدین مراثی فرماندار شهرستان ‏عجبشیر نیز از برنامه های دولت یازدهم در ارتقای ‏ضریب پوشش بیمه اجتماعی کشاورزان تقدیر و بر طرح ‏موضوع در جلسه کارگروه توسعه روستایی و عشایری ‏شهرستان تاکیدکرد.‏
لازم به یادآوری است؛ در شهرستان عجبشیر دو کارگزاری ‏صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر ‏دایر است و با همکاری تعاونی های تولید روستایی و ‏دهیاران بخش های مرکزی و قلعه چایی در زمینه نام ‏نویسی و تمدید عضویت بیمه شدگان فعالیت دارند.‏

print