به گزارش مهر تبریز؛ در این اطلاعیه آمده است: برخوردعلم های عزاداری مرتفع با شبکه برق یکی از موارد خطر ساز است که به مسئولین تکایا و مساجد توصیه می شود در جابه جایی این علم ها مراقبت بیشتری به عمل آورند.

استفاده از فیوز مناسب، اخذ انشعاب قانونی، استفاده از وسایل استاندارد و … از جمله مواردی است که می تواند ایمنی عزاداران را در این ایام تامین کند.برای جلوگیری از بروز حوادث ناگوار لازم است قبل از برگزاری مراسم، شبکه برق، لوازم الکتریکی و وسایل گرمازا توسط افراد متخصص مورد بازرسی قرار گیرد.
در ادامه این اطلاعیه با اشاره به تاکید دین مبین اسلام بر رعایت اعتدال در مصرف،آمده است: مساجد و تکایا نقش مهمی در فرهنگ سازی مدیریت مصرف در جامعه دارند و باید الگوی مناسبی برای آحاد جامعه در زمینه اصلاح الگوی مصرف انرژی برق باشند.
جایگزینی لامپ های کم مصرف و LED با لامپ های پرمصرف رشته ای یکی از راهکارهای مدیریت مصرف در ایام عزاداری سرور و سالار شهیدان است و در سال های اخیر هیئات حسینی همکاری خوبی در زمینه مدیریت مصرف داشته اند.

print